Schůzka pořadatelů dogtrekkingových akcí pro rok 2011

Šlapanice 15.1.2011 

Souhrn výsledků konání schůzky pořadatelů dogtrekkingů ve Šlapanicích 15.1.2011. Toto je souhrn informací které se dotýkají účastníků. 

Termíny MČR

Jelikož se schůzka pořadatelů může konat v pozdějším termínu a osvědčil se způsob synchronizace termínů MČR pomocí e-mailů, vznikla potřeba určit konečný termín do kterého je potřeba nahlásit termíny pro následující rok tak, aby bylo možné je v rozumném čase zkoordinovat a zveřejnit na webu. Bylo zvoleno datum 1. prosince. Do tohoto dne musí být nahlášeny všechny termíny akcí, které se plánují konat jako MČR v následujícím roce. Termíny se hlásí e-mail tvdt@dogtrekking.info nebo admistrátorům dogtrekking.info. 

Rozestupy akcí zařazených do MČR

Na základě četných připomínek účastníků je stanoveno pravidlo, že jednotlivé akce MČR musí mít od sebe odstup  minimálně čtrnáct dnů, tedy jeden volný víkend.

 Bodování MČR

Na základě návrhu od účastníků byl upraven způsob bodování MČR tak, že se bude započítávat napevno maximálně šest nejlepších výsledků z daného roku. Nebude tak potřeba upravovat přepočet pokud se některá akce nebude konat, nebo bude z MČR následně vyřazena. Pokud se bude v daném roce konat šest akcí a méně, budou se započítávat všechny tyto akce zařazené do MČR..

 Doplnění pravidel

Pravidla dogtrekkingu budou upravena a doplněna takto:

1.      do povinností účastníka se doplní věta, že účastník je povinen se pohybovat po pořadatelem určené trase. Poslední dobou se začíná rozmáhat, že účastnící sice projdou kontrolní body, ale po trase a hlavně mimo ní se pohybují všelijak což je jak nefér k ostatním, tak problematické kvůli povolením průchodu od úřadů, zejména v chráněných oblastech.

2.      dále bude doplněna věta, že je přísně zakázáno v průběhu akce přijímat jakoukoli pomoc od třetích osob, zejména od doprovodu, s výjimkou místních obyvatel. Začaly se totiž množit případy, kdy účastníkovi na trať vozí pomoc doprovod, který zůstal v základním táboře, nebo s ním jde trasu mimo oficiální přihlášení.

3.      omezení podání protestu bude upraveno tak, že jej bude potřeba podat písemně nejpozději dvě hodiny před plánovaným vyhlášením výsledků.

 Na základě podnětů účastníků bode také více dbáno na sledování a postihování účastníků, kteří nedodrží zákaz volného pohybu psů v základním táboře. Je potřeba aby se každý účastník vybavil pro zajištění svého psa tak, aby jej mohl nechat na nějakou dobu bezpečně bez dozoru. Množí se stížnosti na volný pohyb neukázněných psů v základních táborech, kteří pak páchají různé škody. 

Také je zřejmě potřeba opět zpřísnit kontroly povinné výbavy. Začíná se mezi účastníky proslýchat, že kontroly velmi polevily a někteří snad už nenosí ani některé základní věci povinné výbavy. 

Doporučená výbava

Volitelně se do doporučené výbavy doporučuje uvést  plastovou píšťalku a průkaz pojištěnce. Plastovou píšťalku zejména pokud se akce koná v oblastech kde působí horská služba, která ji doporučuje jako výbavu do hor. Píšťalka se velmi hodí v případě zabloudění, nebo přivolání pomoci v složitém terénu.

 Ideálně používat tzv. alpský nouzový signál: 

Nouzové signály na horách – citace z webu horské služby                            

PÍŠŤALKA -Dostanete-li se do míst, kde se nedovoláte telefonem, tak jednou z mála možností, jak na sebe upozornit v případě nehody bude pískání na píšťalku. Volání o pomoc  je také řešením, ale je značně vysilující  a stačí aby trochu foukal vítr a již mu není rozumět.  

V horách je v případě nouze používán tzv. ALPSKÝ NOUZOVÝ SIGNÁL. Jedná se o zvukový nebo světelný signál (písknutí nebo bliknutí) vyslaný šestkrát za minutu. Pak následuje jednu minutu pauza – posloucháme, jestli někdo neodpovídá. Pokud takový signál zachytíme, tak odpovědí je signál vyslaný třikrát za minutu. Pak opět následuje jednu minutu pauza – snažíme se zjistit odkud signál přichází a případně s postiženým (-mi) navázat kontakt. Z tohoto důvodu je nutné, aby postižená osoba vysílala nouzový signál až do příchodu zachránců. Značně to zjednoduší a urychlí její nalezení. 

Píšťalka nemusí být použita pouze k vysílání nouzového signálu, ale může značně usnadnit i komunikaci ve skupině, např. při spouštění zachránce se zraněnou osobou v členitém terénu nebo za špatných povětrnostních podmínek. Je vhodné, aby píšťalka byla z plastu – kovová v zimě přimrzá ke rtům.

 Mapy a vymezení prostoru závodu

Doporučuje se v propozicích, nebo informacích o závodě uvést okrajové body prostoru závodu na jednotlivých světových stranách. Obvykle je víc možností map daného prostoru než třeba jen KČT a pokud nezaručuje pořadatel účastníku pořadatelskou mapu, aby si mohl účastník zakoupit mapy z edice, které mu lépe vyhovují. 

zapsal: Tomáš Soural – dogtrekking.info