Přihláška

JEDNOOKÝ VLK

 

 

 

Plně si uvědomuji svou vlastní odpovědnost a nebezpečí spojené se svou účastí na dog trekkingovém pochodu, který se koná v težkých podmínkách českomoravské vrchoviny. Vím, že jsem odkázán/a jen a jen na své vlastní fyzické a psychické schopnosti, a že pomoc mohu očekávat pouze sám/a od sebe. S tímto vědomím vstupuji do akce Jednooký vlk, ve které nebudu zkracovat trať, poněvadž bych podváděl/a především sám/a sebe. V případě potřeby ovšem poskytnu gentlemansky soupeřům svou pomoc, pokud mě o ni požádají.

 

   jméno:     příjmení:   

   datum narození:

   ulice:  město: PSČ:

   telefon:     e-mail:

   kategorie:

   Pejsek 1 jméno:  plemeno:

   Pejsek 2 jméno:  plemeno:

 

    Předmět: (přihláška,změna,info)
    zpráva pro pořadatele:
   
                                       

 

     (c) dogtrekking.info <tombru>