Mistrovství České republiky v dogtrekkingu

2009

 

průběžné výsledky
 

    Bodování MČR v dogtrekkingu pro rok 2009 bylo zvoleno takto:

Odrážka

do bodování se započítavájí výsledky oficiálních akcí pořádaných v roce 2009 dle soutěžního řádu dogtrekkingu (viz. pravidla)

Odrážka

bodování se rozlišuje pro kategoriie DTW1, DTW2, DTM1, DTM2

Odrážka

účastník obdrží za umístění v příslušné kategorii určitý počet bodů - za první místo 15 bodů, za druhé místo 14, třetí 13, a tak dále,

Odrážka

od patnáctého místa dále obdrží všichni účastníci, kteří nebyli vyřazeni shodně po jednom bodě

Odrážka

do celkového hodnocení se počítají nejlepší výsledky ze dvou třetin pořádaných akcí MČR v dané sezóně

Odrážka

v případě shodného počtu bodů je rozhodující počet dokončených akcí v dané sezóně

Odrážka

vyhlášení MČR bude provedeno na poslední oficiální akci MČR v sezóně